Tay lái

Bộ lắp tay lái

Có chức năng nâng hạ bằng điện và Troll mode

Tay lái

Tay lái

Model áp dung: DF8A-250, DT25K-40W

Goăng làm kín