Phụ tùng điện

Bộ dụng cụ

Bộ dụng cụ

DT30

Bộ công tắc khởi động và cáp

DT30

Bánh đà

DF150TG/ZG/175TG/ZG/ 200A/AP/250AP/300AP

Dây nối acquy

DF200AP/250AP/300AP

Tiếp điểm đảo chiều quay

DF4-6 -DF25A/30A -DF8A/9,9A - DF9,9B/15A/20A

Bộ nạp acquy

DF4-6 - DF8A/9,9A - DF9,9B/15A/20A - DF25K/30 - DT40W

Bộ chỉnh lưu

Model áp dung: DF25A/30A- DF8A/9,9A -DF9,9B/15A/20A

Phụ kiện bộ đề máy