Bình nhiên liệu

Model áp dung: DF8A-140A, DT9,9AK-40W/WR/WK (K for Gas oilne)

Ghi chú: Bình nhựa 25 lít