Bình nhiên liệu

 

Model áp dung: DF8A-20A

Ghi chú: Bình nhựa 12 lít