DF225

 • Suzuki DF225 mang lại cho bạn hiệu suất, momen xoắn và lượng chiếm nước lớn nhất trong cùng một giải sản phẩm. Đây là động cơ 4 thì đạt được tiêu chuẩn khí thải của CARB (Hội đồng Quản trị tài nguyên không khí California – Mỹ) và của EPA 2010 (Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ).

  df225-1

  • Multi Point Sequential Electronic Fuel Injection.
  • Multi – Stage Induction System.
  • Two – Stage Gear Reduction System.
  • Offset Driveshaft.
  • Direct Ignition.
  • Over – Rev. Limiter.
  • Low Oil Pressure Caution.
  • Fully Transistorized Ignition (hệ thống đánh lửa bán dẫn).
  • Timing Chain.
  • Fresh Water Flushing System.
  • Power Trim and Tilt.
  • Tilt Limit.
  • Speedometer Pickup on Gear Case.
  • Suzuki ANti – Corrosion System.

 • df225-2

  capture

 • df225-3 df225-4

 • df225-5

 • Đang cập nhật