DF50AV

 • Suzuki DF50AV được thiết kế mới với công nghệ “High Energy Rotation” giúp tăng tỷ số truyền và động cơ có thể trang bị được chân vịt với kích thước lớn hơn 14”. Cùng với đó DF50AV cũng được biết đến với công nghệ Lean Burn (vốn chỉ dành cho những động cơ có công suất lớn) – với công nghệ này có thể kiểm soát được hỗn hợp nhiên liệu/ không khí giúp động cơ có thể cải thiện đáng kể hiệu quả đốt cháy nhiên liệu ngay cả khi họat động với vòng quay thấp.

  • High Energy Rotation Lower Unit.
  • Multi Point Sequential Electronic Fuel Injection.
  • Suzuki Lean Burn Control System.
  • Suzuki Troll Mode System.
  • Direct Ignition.
  • Suzuki Easy Start System.
  • Over-Rev. Limiter.
  • Low Oil Pressure Caution.
  • Fully Transistorized Ignition.
  • Timing Chain.
  • Fresh Water Flushing System.
  • Power Trim and Tilt.
  • Tilt Limit.
  • Suzuki Anti – Corrosion System.

 • df50av

 • df50av-1

  df50av-2