Điện cực nhôm chống ăn mòn cho nước lợ, nước mặn

Model áp dung: DF60A-300AP

Ghi chú: Bình nhựa 12 lít