Điện cực nhôm chống ăn mòn cho nước lợ, nước mặn

Model áp dung: DF2.5-30AP, DT9,9AK/15AK

Ghi chú: