Kẽm chống ăn mòn

Model áp dung: DF25/R/Q

Ghi chú: