Kẽm chống ăn mòn

Model áp dung: DF8A/9, 9A/40A-60A, DT25K-40W

Ghi chú: