Thiết bị chống ăn mòn & bình nhiên liệu

Model áp dung: DF8A-140A, DT9,9AK-40W/WR/WK (K for Gas oilne)

Bình nhiên liệu

Model áp dung: DF60A-300AP

Điện cực nhôm chống ăn mòn cho nước lợ, nước mặn

Model áp dung: DF2.5-30AP, DT9,9AK/15AK

Điện cực nhôm chống ăn mòn cho nước lợ, nước mặn

Model áp dung: DF50AV/60AV/100A-140A

Kẽm chống ăn mòn

Model áp dung: DF25/R/Q

Kẽm chống ăn mòn

Model áp dung: DF40A-60A/150-300AP

Kẽm chống ăn mòn

Model áp dụng:DF8A/9, 9A/40A-60A, DT25K-40W

Kẽm chống ăn mòn

Model áp dung: DF8A-20A

Bình nhiên liệu