ANODE CHỐNG ĂN MÒN

Trong điều kiện sử dụng trên biển, nước muối dễ tạo ra sự ăn mòn điện trên động cơ, cực dương  anode sử dụng để tự ăn mòn và ngăn chặn sự ăn mòn trên động cơ gắn ngoài, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Sự ăn mòn ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ nước, nồng độ muối trong nước mà động cơ vận hành. Cần phải luôn kiểm tra độ mòn ở cực dương (anode) để tránh ăn mòn bằng cách thay thế khi cần thiết.

KHOẢNG THỜI GIAN

KIỂM TRA

20 giờ hoặc 1 tháng Kiểm tra / Thay thế nếu cần thiết
Mỗi 100 giờ hoặc 1 năm Kiểm tra / Thay thế nếu cần thiết

*khoảng thời gian kiểm tra phụ thuộc vào điều kiện hoạt động khác nhau – liên hệ bộ phận kĩ thuật để được tư vấn chi tiết

Nếu sử dụng quá lâu mà không thay mới

  • Khi tiếp tục sử dụng cực dương có công suất giảm, hiệu quả chống ăn mòn cũng sẽ giảm, và động cơ có thể bị ăn mòn, gây hỏng hóc.
    Hơn nữa, khi sự ăn mòn trên động cơ xảy ra nghiêm trọng có thể gây ra các vấn đề như rò rỉ trên xy-lanh hoặc trên đầu xy-lanh.

Sự ăn mòn ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ nước, nồng độ muối trong nước mà động cơ vận hành. Cần phải luôn kiểm tra độ mòn ở cực dương (anode) để tránh ăn mòn bằng cách thay thế khi cần thiết.